TOP

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen steunt wereldwijd kansarme mensen die zich inzetten voor een betere toekomst voor hun gemeenschap. De steun gaat uit naar kleinschalige en concrete projecten van, voor en door de mensen zelf in ontwikkelingslanden. Zonder onderscheid te maken naar ras, taal, religie of geaardheid.

Voor Wilde Ganzen, Kidsright en Net4kids maakte Internetbureau Bestebroer een internet platform voor het "Action for Children" project. Bij dit project werken organisaties uit verschillende delen van de wereld samen. Via het internet platform worden binnen de projectorganisatie kennis en documenten uitgewisseld. Daarnaast fungeert het platform om de medewerkers van de lokale projectorganisaties (in 6 landen) met elkaar kennis te laten maken en stimuleert het de onderlinge communicatie.